Akreditovaný výcvik

Výcvik Psychosociální kouč

Ceník

  • plně akreditovaný kurz MŠMT 
  • získáte Osvědčení MŠMT, které vás opravňuje k výkonu povolání kouč
  • získáte Certifikát Tamara Polanski®, což je ochranná známka na práci se vztahy
  • rekvalifikace
  • kombinovaná forma studia on – line
  • moderní zážitkový výcvik rychlých a účinných intervencí

Celková cena za fenomenální rekvalifikační výcvik Psychosociálního kouče akreditovaný MŠMT činí 57 600,- Kč. Cena je uvedena bez DPH.

Výcvik používá moderní techniky, které se vyhnou zbytečně traumatizující analýze předchozího života účastníka, a přesto mají hluboký terapeutický účinek.

Pozice, kde se konflikt řeší se nachází mezi dalšími vztahy například ve firmě. Řeší se na jiné úrovni a následně se řešení přenese do původního konfliktu. Výhodou je, že se člověk cítí bezpečně, nemusí se odhalovat a získá zdroje pro vyřešení konfliktu, především tak, aby se cítil svobodně, měl pozitivní návrhy, vize a nápady a aby uměl reagovat pozitivně na jejich nepřijetí v daném vztahu.

Výcvik se skládá z pěti intenzivních dnů a mnoha dalších interakcí a trénování technik. Součástí je bohatý studijní materiál a podpora během celého výcviku. Probíhá on-line. Dále máte podklady pro samostudium teorie a rovněž seznam literatury k prostudování. Rekvalifikační výcvik je zakončen testem.

Intenzivní modelování praxe a výklad teorie 

1. denPrvní krok10 hodin
First step

Mluvíme o životě překvapivě odvážně. Vyhneme se problému a jeho obsahu. Obsah se odráží v našich hodnotách, ve světle toho, jak je vnímáme, a tím už potom umíme pracovat. Naplánujeme kroky jinak. Nejcitlivější pocity z minulosti nás nezasahují, neurčují, co dělat a co nedělat. Vytvarujeme si nové prostředí osvobozené od tlaků a na tom obvykle začneme stavět. Prociťme společně otevření postojů.

2. denZkušenosti10 hodin
Exporiencis

Často se staráme o hodnoty a potřeby druhých, abychom dosáhli pokroku, úspěchu a ocenění. Ve skutečnosti východisko je věnovat se svým potřebám, svému žebříčku a svému superegu. Probudit srdce, věnovat se uspokojení vlastních potřeb, a to tak, aby fungovala celá company. Hodnoty v srdci vytváří motivace k činu. Víš, co je pro tebe důležité, a taky pro to potom nepochybně něco uděláš. 

3. denVize10 hodin
Vision

Je třeba mít na paměti, že někdy se dostaneme do nesnází. S pozorností zaměřenou na problém přijdeme o mnoho energie. Musíme začít mluvit o představě ideálu, vskutku o takové vizi budoucnosti, kde energii zaměřujeme na výsledky. Jaké by to bylo, kdyby to bylo zdravé. S tímto na mysli můžeme uskutečnit návrat na dobrou cestu. Psychosociální koučování otázkami směruje energii na obraz ideálu. Vytvořme záměr naplnění zázraku. 

4. denMajitel10 hodin
Owner

Člověk, který si je vědom možnosti vlastní změny, je v podstatě bohatý už jen tím vědomím. A samotná změna, sama o sobě, má také mnoho možností. Psychosomatické koučování nás vede k vytvoření přehledu a pořádku právě pomocí hodnot, abychom se v kolektivu vyznali a mohli dobře zpracovat lidský faktor. Propojme vnější a vnitřní světy lidí.

5. denFiremní kouč10 hodin
Enterprise coach

Proces rozhodování ve firmách a v organizacích je třeba, stejně jako v módě, podobným způsobem, zaměřit tak, aby byl pro nás optimální a zdravě přitahoval to, co chceme. Situacím je třeba dát pomocí hodnot pozitivní náboj. Situace je třeba aktivně tvořit. 

Máte možnost absolvovat jen jeden nebo několik z pěti dnů intenzivní modelace praxe samostatně dle vlastního výběru a libovolně ve vámi zvoleném termínu. V tom případě vám budou určité bonusy přiděleny automaticky.

Další praxe v ceně výcviku

Pracovní sešity určené pro intenzivní modelování praxe 

1. Pracant5 hodin
iWorking

Důležití jsou lidé, kteří mají silnou hodnotu, jak pracovat s týmem, jak vytvářet spolupráci a jak zdravě komunikovat. Konfliktům můžeme předcházet, jakmile změníme podmínky jejich vzniku. Psychosociální koučování vytváří nové chování. Neznamená to ztratit sám sebe, ale navazovat vztahy a komunikovat tak, abychom si neškodili. 

2. Změna přístupu5 hodin
Change your approach

Lidé nám celkově porozumí, když budeme komunikovat na jejich mapách. Plasticita komunikace se rozšíří. Jako psychosociální kouč můžeme mapy obohatit a přizpůsobit tak skutečnost očekávanému výsledku. Jednu věc sdílíme mnoha různými způsoby. Chceme-li změnit přístup k věci, musíme správnou komunikací změnit mapy.

3. Síla výcviku5 hodin
Be powerful

Chceme-li být úspěšní koučové, naší povinností je měnit výstupy, i když bych si mysleli, že jsme celkově vše udělali správně. Pokud toho chceme dosáhnout, musíme vysílat na stejné frekvenci, na které nás lidé přijímají, aby nám rozuměli. Svoje správné místo při řešení konfliktu musíme trénovat. Pojďme společně získávat zpětnou vazbu.

4. Koučování přes mailing5 hodin
Coach mailing

Rozhodujeme různými způsoby. Osobní věci uvnitř sebe, si každý z nás ohodnotí uvnitř tak, aby obstál před skupinou, se kterou bude pracovat, i před každým jejím členem. Psychosociální koučování nás učí rozhodovat tak, aby v lidech zároveň vznikal potenciál pro další rozvoj. Musíme vnímat pravidla skupiny, abychom byli úspěšní. 

5. Mistrovství5 hodin
Master coach

V konfliktu zůstává ležet nevyužitý potenciál a tvoří zmatek. Naopak pozitivní přitahuje zase pozitivní. S hodnotami pracujeme při motivaci zaměstnanců, nepochybně i v reklamě a dalších oborech, kde se lidé v hodnotách zachycují a na ně se následně napojí produkt.  Pojďme společně zakusit optimálně plynoucí procesy, které se dějí jakoby samy. 

Výcvik spočinutí 

1.Čas na uklidnění4 hodiny
Antistress-time
2. Okamžiky v mojí hlavě4 hodiny
My head in this moment
3. Pracovní listy klienta4 hodiny

Objednat

Hypertextualita

Hypertextualita v podstatě simuluje to, co se běžně odehrává v lidském mozku při řešení nějakého problému: logické spojování a asociace odvíjející se od základního tématu. Každá práce s elektronickým dokumentem (čtení) tak zákonitě vzniká ojedinělý dokument. Jedna elektronická publikace má tedy teoreticky tolik podob, forem, kolik má čtenářů. 

Hyperkognitivita 

Výcvik probíhá současně na několika úrovních v našem mozku, v různých jeho částech, a hlavně v podvědomí. V mozku se tvoří nové neuronové sítě a spoje. Při řešení jednoho problému probíhá v našem mozku mnoho dalších procesů. Tím okamžitě vznikají nové výsledky, které používáme jako logicky ekologicky pozitivně zdravé zdroje pro další tvořivé procesy, kterým říkáme myšlení. Vše si ukládáme do podvědomí jako zkušenost. Náš mozek je podle potřeby následně používá. Jedno koučovací sezení  má tak tolik forem a výsledků, kolik má koučů a klientů.

Další výcviky kouče Tamara Polanski®

Psychodynamický kouč

Vztahový kouč

Domů