Ceník

Intenzivní modelování praxe 

Doba trvání celého výcviku je více než 122 hodin 

 • intenzivní modelace praxe minimálně 66 hodin
 • teorie 56 hodin

Plus dalších 150 hodin, které dostanete zdarma, protože výcvik probíhá současně na několika úrovních

 • sebezkušenost 60 hodin
 • kritické myšlení 50 hodin
 • vlastní supervize 20 hod 
 • výcvik v supervizi 20 hod
 • povědomí psychoterapie

Jedná se o moderní zážitkový výcvik rychlých a účinných intervencí

Při trénování techniky současně 

 • koučujete
 • vzděláváte se v koučování
 • řešíte svoje vztahy
 • řešíte vztahy klienta
 • získáváte supervizi
 • sám trénujete supervizi
 • trénujete kritické myšlení
 • získáváte sebezkušenost
 • vnímáte integraci psychoterapie

Získáte moderní a ojedinělý koncept rychlých a účinných intervencí, kdy se nezabýváte analýzou klientova dětství. Problém a vyřešíme lehce tak, aby došlo k okamžité úlevě a pozitivnímu řešení. 

Přístup je eklektický a integrativní. 

Vše se prolíná s praxí a procvičuje tak, aby si uchazeč osvojil nejen teorii, ale aby se vše naučil plně praktikovat.

Vše je určeno pro práci s lidmi bez psychiatrické diagnózy.

Cena – kombinovaná forma – výcvik psychosociální kouč

Intenzivní modelování praxe 

1. denFirst step10 hodin11 520,- Kč
2.denExporiencis10 hodin11 520,- Kč
3. denVision10 hodin11 520,- Kč
4. denOwner10 hodin11 520,- Kč
5. denEnterprise coach10 hodin11 520,- Kč

Další praxe a výcvik teorie průběžně v termínu kurzu 21,5 hodin

 • Blog 
 • Podcast 
 • Anti-stress time 
 • My head in this moment 
 • Pracovní listy pro práci s klientem

Pracovní sešity modelování praxe 50 hodin

 • iWorking
 • Master coach
 • Change your approach
 • Be powerfull
 • Coach mailing
 • Pracovní sešity určené pro intenzivní modelování praxe

Další součást výcviku průběžně v termínu kurzu je 40 hodin samostudia teorie

Bonusy zdarma

 • prezentace
 • skripta akreditace
 • seznam pečlivě vybrané literatury k nastudování
 • práce se skupinou
 • supervize
 • Certifikát společnosti Tamara PolanskiÒ pro výcvik patentovaný Úřadem pro průmyslové vlastnictví 
 • trénink koučování on-line

Zdarma nakonec

 • složíte písemný test z teoretických znalostí a ústní zkoušku ze simulace praxe kouče. Zkouška je vždy koncipována tak, aby pro Vás měla i značný edukativní přínos
 • můžete získat rekvalifikační akreditované Osvědčení MŠMT k výkonu povolání KOUČ

Celková cena za fenomenální rekvalifikační výcvik Psychosociálního kouče akreditovaný MŠMT činí 57 600,- Kč

 • cena je uvedena bez DPH, za celý výcvik a se získáním Osvědčení o rekvalifikaci od MŠMT
 • výcvik je veden u MŠMT jako rekvalifikace
 • v případě financování Pracovním úřadem sjednáváme s účastníky individuální cenové podmínky

Další bonusy

 • máte možnost absolvovat jen jeden nebo několik z pěti dnů intenzivní modelace praxe samostatně dle vlastního výběru a libovolně ve Vámi zvoleném termínu. V tom případě vám budou určité bonusy přiděleny automaticky.
 • získáte Certifikát společnosti Tamara PolanskiÒ o účasti na výcviku dané koučovací techniky

Zážitkový výcvik

 • účastníci během praktického výcviku pracují na všech úrovních, ve všech vrstvách, ze všech úhlů pohledu a jejich vjemy se vzájemně propojují
 • účastníci se učí řešit problém klienta ve vztazích na jiném místě, a tak ho vyvést s pozitivním řešením bez drtících emocí a pláče
 •  účastníci během jedné hodiny intenzivního modelování praxe nebo některého z bonusů, tak zažijí současně
  • trénink koučování on-line nebo telefonicky či korespondenčně
  • několik dalších hodin supervize a výcviku supervize 
  • vlastní koučování  
  • sebezkušenost
  • působení trénovaných intervencí na vlastní kůži 
  • trénink kritického myšlení a tvoření pozitivních východisek
  • povědomí o dalších technikách, které nejsou součástí tohoto výcviku 
  • psychoterapii 
  • trénink pracovat eklekticky
  • trénink tvoření dotazníků a metodiky a příspěvků na sociální sítě pro svoje klienty

Výcvik na míru

 • Nevybrali jste si a chcete jít dál? 
 • Chcete něco jiného, jindy nebo na jiném místě? 
 • Umíme připravit výcvik na míru podle vašich potřeb.

_________________________________________________________________________________

Cena vztahový kouč

https://www.vztahovykouc.eu

Intenzivní modelování praxe

Doba trvání celého výcviku je více než 124 hodin a dalších 150 dostanete zdarma.

1. denBeginning10 hodin12 480,- Kč
2.denRelation ship10 hodin12 480,- Kč
3. denResilience10 hodin12 480,- Kč
4. denNew concept10 hodin12 480,- Kč
5. denAdvanced coach10 hodin12 480,- Kč

Cena za výcvik akreditovaný MŠMT činí 62 400 Kč. Cena je uvedena bez DPH.

_________________________________________________________________________________

Cena psychodynamický kouč

https://www.psychodynamickykouc.eu

Intenzivní modelování praxe

Doba trvání celého výcviku je více než 123 hodin a dalších 150 dostanete zdarma.

1. denBasic stone10 hodin11 400,- Kč
2.denPractical day10 hodin11 400,- Kč
3. denArchitect10 hodin11 400,- Kč
4. denStrategist10 hodin11 400,- Kč
5. denMaster10 hodin11 400,- Kč

Cena za výcvik akreditovaný MŠMT činí 57 000,- Kč. Cena je uvedena bez DPH.

_________________________________________________________________________________

Cena individuální terapie

https://www.tamarapolanski.cz

1. Sezení ENTER– zahájení terapie po seznámení se s prostředím Vám kouč pomůže formulovat problém. Dojde tak k uvědomění si skutečného problému. Kouč nezabíhá do detailů, abyste nemuseli opakovaně procházet nepříjemnými situacemi. Díky terapeutickým technikám to není zapotřebí. Kouč bude pracovat s Vaší zdravou částí psychického spektra. Dojde k opravě nezdravého vzorce myšlení, který je prvotní příčinou Vašich problémů a stavů. Problém integrujete a výsledek ucítíte okamžitě. (minimálně 60 minut)

2. Sezení  DEEP – pokud je tedy další sezení zapotřebí, 2. terapie upevní předchozí dosažené změny a díky úspěšnému uzdravení z 1. sezení lze pokračovat na hlubší úrovni a zdravě měnit chybné vzorce myšlení, chování. Po druhé terapii si mnohem více uvědomíte svobodu, kterou prací s koučem získáváte, pevnější půdu pod nohama, chuť do života a chuť pokračovat ve svém sebeuzdravení. (120 minut)

3. Sezení PEAK – výsledky práce s koučem jsou okamžité, mnohaúrovňové a zasahující do mnoha sfér Vašeho života. Nejen že si vyřešíte problém, se kterým jste za koučem přišli, a také další odhalené, ale zdravé změny na jednom místě pozitivně ovlivní například Vaše celkové zdraví, další Vaše vztahy, a to i pracovní. Za tu novou chuť do života to stojí. (180 minut)

Kouč Vás naučí nepodléhat negativním emocím i když to je tak lákavé, naučí Vás bojovat a uspět.

Cena za individuální terapii je 5 000,- Kč za 60 minut.

Společnost Tamara Polanski, s.r.o. a PhDr. Olga Kučerová nenese odpovědnost a negarantuje výsledky  ani schopnost klienta vybudovat úspěšnou praxi zkušenostmi, informacemi, doporučenými nástroji či strategiemi, technikami zmíněnými v kurzu. Úspěch tohoto online-kurzu se odvíjí od mnoha proměnných,  jako je odhodlání a angažovanost účastníka.