Ceník

Výcvik Psychosociální kouč

Akreditovaný psychosociální kouč

 • plně akreditovaný kurz MŠMT – 12814/2021-4
 • získáte Osvědčení MŠMT ČR, které vás opravňuje k výkonu povolání kouč, rekvalifikace psychosociální kouč
 • získáte Certifikát Tamara Polanski®, což je ochranná známka na práci se vztahy
 • kombinovaná forma studia
 • moderní zážitkový výcvik rychlých a účinných intervencí

Celková cena za fenomenální rekvalifikační výcvik Psychosociálního kouče akreditovaný MŠMT činí 57 600,- Kč. Cena je uvedena bez DPH.

Intenzivní modelování praxe a výklad teorie 

1. denPrvní krok
First step
2. denZkušenosti
Exporiencis
3. denVize
Vision
4. denMajitel
Owner
5. denFiremní kouč
Enterprise coach

Máte možnost absolvovat jen jeden nebo několik dnů intenzivní modelace praxe samostatně dle vlastního výběru a libovolně ve vámi zvoleném termínu. V tom případě vám budou určité bonusy přiděleny automaticky, ale nezískáte Osvědčení MŠMT ČR.

Další praxe 4 dny 

Pracovní sešity určené pro intenzivní modelování praxe 

1.Pracant
iWorking
2. Změna přístupu
Change your approach
3. Síla výcviku
Be powerful
4. Koučování přes mailing
Coach mailing
5. Mistrovství
Master coach

Další praxe 

Praxe probíhá všemi natrénovanými technikami a způsoby on-line koučování v rámci skupiny i s figuranty – klienty v terénu.

Další praxe 

Výcvik spočinutí 

1.Čas na uklidnění
Antistress-time
2. Okamžiky v mojí hlavě
My head in this moment
3. Pracovní listy klienta

Další teorie a studijní materiály

Součást výcviku je samostudium teorie

 • pracovní sešity
 • skripta
 • seznam použité literatury
 • příprava na závěrečný test

Bonusy výcviku

Výcvik koučování, videohovor přes aplikace, e-mailem, po telefonu, osobně, sdílené dokumenty, nahrávky, cloudová úložiště a disky, podcast, příspěvky na sociální sítě, sdílení marketingových nástrojů.

 • přístup je eklektický a integrativní
 • vše se prolíná s praxí a procvičuje tak, aby si uchazeč osvojil nejen teorii, ale aby se vše naučil plně praktikovat

Při trénování každé techniky současně 

 • koučujete
 • vzděláváte se v koučování
 • řešíte svoje vztahy
 • řešíte vztahy klienta
 • získáváte supervizi
 • sám trénujete supervizi
 • získáváte sebezkušenost
 • získáte moderní a ojedinělý koncept rychlých a účinných intervencí, kdy se nezabýváte analýzou klientova dětství. Problém vyřešíme lehce tak, aby došlo k okamžité úlevě a pozitivnímu řešení bez pláče

Další bonusy

 • máte možnost absolvovat jen jeden nebo několik dnů intenzivní modelace praxe samostatně dle vlastního výběru a libovolně ve vámi zvoleném termínu. V tom případě vám budou určité bonusy přiděleny automaticky.
 • získáte Certifikát společnosti Tamara Polanski o účasti na výcviku dané koučovací techniky patentovaný Úřadem pro průmyslové vlastnictví 

Zdarma nakonec

 • složíte písemný test z teoretických znalostí a ústní zkoušku ze simulace praxe kouče. Zkouška je vždy koncipována tak, aby pro vás měla i značný edukativní přínos
 • můžete získat rekvalifikační akreditované Osvědčení MŠMT ČR k výkonu povolání KOUČ
 • cena je uvedena bez DPH, za celý výcvik a se získáním Osvědčení o rekvalifikaci od MŠMT ČR
 • výcvik je veden u MŠMT ČR jako rekvalifikace
 • v případě financování Pracovním úřadem sjednáváme s účastníky individuální cenové podmínky

Navíc k výcviku dostáváte

 • sebezkušenosti
 • kritického myšlení 
 • vlastní supervize 
 • výcviku v supervizi 
 • povědomí psychoterapie
 • osobní zpětné vazby

Zdarma navrch dostáváte

 • účastníci se učí řešit problém klienta ve vztazích na jiném místě, a tak ho vyvést s pozitivním řešením bez drtících emocí a pláče
 • účastníci během jedné hodiny intenzivního modelování praxe nebo některého z bonusů, tak zažijí současně
 • působení trénovaných intervencí na vlastní kůži 
 • trénink kritického myšlení a tvoření pozitivních východisek
 • povědomí o dalších technikách, které nejsou součástí tohoto výcviku 
 • trénink pracovat eklekticky
 • trénink tvoření dotazníků, metodiky a příspěvků na sociální sítě pro svoje klienty

Výcvik na míru

 • Jste firma a máte svoje potřeby?
 • Jste skupina lidí?
 • Nevybrali jste si a chcete jít dál? 
 • Chcete něco jiného, jindy nebo na jiném místě? 

Vše je určeno pro práci s lidmi bez psychiatrické diagnózy.

Objednat

Výcvik Psychodynamický kouč 

Akreditované výcviky koučinku

Ceník

Výcvik používá moderní techniky komunikace při řešení konfliktů, které se vyhnou zbytečně traumatizující analýze předchozího života účastníka, a přesto mají hluboký ozdravný účinek. Součástí je bohatý studijní materiál a podpora během celého výcviku. 

 • plně akreditovaný kurz MŠMT ČR
 • kombinovaná forma studia 
 • získáte Osvědčení MŠMT ČR, které vás opravňuje k výkonu pracovní činnosti Kouč
 • získáte Certifikát Tamara Polanski®, což je ochranná známka na práci se vztahy 
 • moderní zážitkový výcvik rychlých a účinných intervencí
 • součástí výcviku je on-line koučování za použití výpočetní techniky 
 • součástí je trénování on-line komunikace přes aplikace Zoom a další, práce se sdílenými dokumenty, vytváření prezentací 
 • naučíte se zařadit psychodynamické koučování ke konkrétnímu účelu v konkrétní profesi

Učíme se změnit v životě věci tak, abychom z těch nejhlubších vztahů, které nefungují, získali pozitivní zdroje pro jejich opravu. Když se člověk v životě ztratí, byť jen na okamžik, může mu později ztráta rozházet všechno ve všech vztazích. 

Koučové se učí o tuto věc postarat. V rámci zdravých norem, zejména v současné době, pomocí speciální techniky, pracujeme nejen na rychlém uzdravení, ale také na obohacení se novou sebehodnotou. Psychodynamické techniky nám bohatě pomohou. 

Pozitivní zdroje nacházíme především ve vlastní rodině. Předmětem koučování je systemický postup a orientace na řešení. Vyhýbáme se hlubokým analýzám nebo hlubokým psychoterapiím.  Důležité je bezvýhrad sdílení a lehkost. Psychodynamické koučování je velice účinné, a naopak probíhá v klidu. I přes svojí lehkost zasahuje do hloubky vaší duše, do vašeho emocionálního nastavení a mění vaše struktury vztahů, rozšiřuje navzdory konitivním dysfunkcím vaše pohledy na věc.

Celková cena za fenomenální rekvalifikační výcvik Psychodynamického kouče akreditovaný MŠMT ČR činí 54 000,- Kč. Cena je uvedena bez DPH.

Výcvik používá moderní techniky, které se vyhnou zbytečně traumatizující analýze předchozího života účastníka, a přesto mají hluboký terapeutický účinek.

Naši koučové se učí o tuto věc postarat. Pracujeme nejen na rychlém uzdravení emocí, ale také na obohacení se novou sebehodnotou. Psychodynamické techniky nám bohatě rozvinou komunikaci i se speciálními skupinami osob. 

Předmětem koučování je systemický postup a orientace na řešení. Vyhýbáme se hlubokým analýzám nebo hlubokým psychoterapiím. Psychodynamické koučování je velice účinné a naopak probíhá v klidu. Mění struktury vztahů a navzdory kognitivním dysfunkcím mění vaše pohledy na věc. 

Přístup je eklektický a integrativní. Vše se prolíná s praxí a procvičuje tak, aby si uchazeč osvojil nejen teorii, ale aby se vše naučil plně praktikovat.

Pozice, kde se konflikt řeší, je uvnitř člověka. 

Intenzivní modelování praxe a výklad teorie 

1. den
Základní kámen – Basic stone

Pokládáme základní kámen ke změně systému člověka. Učíme se komunikovat s podvědomím. Vytváříme nové pohledy na vztahy a vkládáme do nich pozitivní emoce. To je základní kámen pro řešení konfliktu. Máme pro vás nové techniky.

2 . den
Výcvik spočinutí
Čas na uklidnění – Antistress-time
Okamžiky v mojí hlavě – My head in this moment
Pracovní list klienta

Učíme se změnit v životě věci tak, abychom z těch nejhlubších vztahů, které nefungují získali pozitivní zdroje pro jejich opravu. Když se člověk v životě ztratí, byť jen na okamžik, může mu později ztráta rozházet všechno ve všech vztazích. Koučové se učí o tuto věc postarat. V rámci zdravých norem, pomocí speciální techniky, pracujeme nejen na rychlém uzdravení, ale také na obohacení se novou sebehodnotou. Psychodynamické techniky nám bohatě pomohou. Přijďte si je natrénovat.

3. den
Den praktikování – Practical day

Komunikujeme v podvědomí. Musíme vědět proč tu jsme a co je pro nás zdravé. Vytváříme zdroje pro nové projekty vztahů. Naše pozice je v každém vztahu jiná. Učíme se pozice pozitivně měnit a pohybovat s nimi. To je svoboda ve vztazích. Pojďte s námi do nových možností.

4. den
Životní změny – Change your life

Zvolíme reálný a uskutečnitelný záměr na jehož plnění můžeme pracovat. Změny probíhají uvnitř osobností. Zbavujeme se negativních emocí a tím se postupně zbavíme mnoha životních problémů.

5. den
Architekt – Architect

Měníme to, co se stalo a je to silnější, než bychom chtěli a stále to působí. Malou změnou v emocích se změní celkový přístup. Hledejme, kdy to bylo lepší a co bylo jinak. Postavme spolu nový vztah.  

6. den
Mimochodem – By the way

Vnitřním vyzařováním vlastní energie můžeme spustit velké množství pozitivních procesů v podvědomí, všude tam, pro koho chceme být krásní a přijímaní. Podíváme se na to v předstihu a vytvoříme si cestu. Obklopte se pozitivními lidmi. 

7. den
Stratég – Srategist

Tvoříme lepší rozhodnutí, co udělat a co ne, abychom nebojovali. Cesta je růst a zdraví. Uvědomujeme si svoje hranice a vzorce vztahů v podvědomí. Používejme vědomě svoje emoce. Naučte se s námi je měnit. 

8. den
Mistr – Master

Lidé nejsou zlí, ale nesmíme jim dovolit, aby nás zastavili, vtáhli do svých problémů, odmítání a pochybností. Nacházíme cestu ke spolupráci. Za každým chováním je pozitivní úmysl. Obklopte se úsměvem. 

Máte možnost absolvovat jen jeden nebo několik z pěti dnů intenzivní modelace praxe samostatně dle vlastního výběru a libovolně ve vámi zvoleném termínu. V tom případě vám budou určité bonusy přiděleny automaticky.

Zažijte na vlastní kůži, co je to breathtaking!

Součást výcviku je v ostatních dnech samostudium teorie a trénink on-line koučování

 • pracovní sešity
  • Pracant – iWorking
  • Koučování přes mailing – Coach mailing     
  • Mistrovství – Master coach   
 • skripta
 • seznam použité literatury
 • příprava na závěrečný test

Výcvik probíhá současně na několika úrovních

Při trénování každé techniky současně

 • vzděláváte se v koučování
 • řešíte svoje vztahy
 • řešíte vztahy klienta
 • získáváte supervizi
 • sám trénujete supervizi
 • získáváte sebezkušenost
 • získáte moderní a ojedinělý koncept rychlých a účinných intervencí, kdy se nezabýváte analýzou klientova dětství.
 • problém vyřešíte lehce tak, aby došlo k okamžité úlevě a pozitivnímu řešení bez pláče

Další bonusy

 • složíte písemný test z teoretických znalostí a ústní zkoušku ze simulace praxe kouče
 • zkouška je vždy koncipována tak, aby pro vás měla i značný edukativní přínos

Navrch dostáváte

 • účastníci se učí řešit problém klienta ve vztazích na jiném místě, a tak ho vyvést s pozitivním řešením bez drtících emocí a pláče
 • účastníci během jedné hodiny intenzivního modelování praxe nebo některého z bonusů, tak zažijí současně
 • působení trénovaných intervencí na vlastní kůži 
 • trénink kritického myšlení a tvoření pozitivních východisek
 • trénink pracovat eklekticky

Další bonusy

 • složíte písemný test z teoretických znalostí a ústní zkoušku ze simulace praxe kouče
 • zkouška je vždy koncipována tak, aby pro vás měla i značný edukativní přínos

Výcvik šitý na míru?

 • Jste firma a máte svoje potřeby?
 • Jste skupina lidí?
 • Nevybrali jste si a chcete jít dál? 
 • Chcete něco jiného, jindy nebo na jiném místě? 
 • Umíme připravit výcvik na míru podle vašich potřeb.

Psychodynamický kouč – kombinovaná forma výuky

 • 84 hodin prezenční a 39 hodin distanční formou výuky, 2 hodiny závěrečná zkouška

Objednat

Výcviky nejsou vhodné pro člověka s psychiatrickou diagnózou

Výcvik Vztahový kouč 

Akteditovaný vztahový kouč

 • plně akreditovaný kurz MŠMT – 12814/2021-4
 • získáte Osvědčení MŠMT, které vás opravňuje k výkonu povolání kouč, rekvalifikace vztahový kouč
 • získáte Certifikát Tamara Polanski®, což je ochranná známka na práci se vztahy
 • kombinovaná forma studia
 • moderní zážitkový výcvik rychlých a účinných intervencí

Celková cena za fenomenální rekvalifikační výcvik Vztahového kouče akreditovaný MŠMT činí 62 400,- Kč. Cena je uvedena bez DPH.

Intenzivní modelování praxe a výklad teorie 

1. denZačátek
Beginning
2. denVztahy
Relation ship
3. denOdolnost
Resilience
4. denNový koncept
New concept
5. denPokročilý kouč
Advanced coach

Máte možnost absolvovat jen několik dnů intenzivní modelace praxe samostatně dle vlastního výběru a libovolně ve vámi zvoleném termínu. V tom případě vám budou určité bonusy přiděleny automaticky, ale nezískáte Osvědčení MŠMT ČR.

Další praxe 4 dny 

Pracovní sešity určené pro intenzivní modelování praxe

1.Pracant
iWorking
2. Optimalizace myšlení
Change your mind
3. Jednoduchost je krása
Help for dummies
4. Koučování přes mailing
Coach mailing
5. Mistrovství
Master coach

Další praxe 

Praxe probíhá všemi natrénovanými technikami a způsoby on-line koučování v rámci skupiny i s figuranty – klienty v terénu. 

Další praxe 

Výcvik spočinutí

1.Čas na uklidnění
Antistress-time
2. Okamžiky v mojí hlavě
My head in this moment
3. Pracovní listy klienta

Další teorie a studijní materiály

Součást výcviku samostudium teorie

 • pracovní sešity
 • skripta
 • seznam použité literatury
 • příprava na závěrečný test

Bonusy výcviku

Výcvik koučování, videohovor přes aplikace, e-mailem, po telefonu, osobně, sdílené dokumenty, nahrávky, cloudová úložiště a disky, podcast, příspěvky na sociální sítě, sdílení marketingových nástrojů.

 • přístup je eklektický a integrativní
 • vše se prolíná s praxí a procvičuje tak, aby si uchazeč osvojil nejen teorii, ale aby se vše naučil plně praktikovat

Při trénování každé techniky současně 

 • koučujete
 • vzděláváte se v koučování
 • řešíte svoje vztahy
 • řešíte vztahy klienta
 • získáváte supervizi
 • sám trénujete supervizi
 • získáváte sebezkušenost
 • získáte moderní a ojedinělý koncept rychlých a účinných intervencí, kdy se nezabýváte analýzou klientova dětství. Problém vyřešíme lehce tak, aby došlo k okamžité úlevě a pozitivnímu řešení bez pláče

Další bonusy

 • máte možnost absolvovat jen jeden nebo několik intenzivní modelace praxe samostatně dle vlastního výběru a libovolně ve vámi zvoleném termínu. V tom případě vám budou určité bonusy přiděleny automaticky
 • získáte Certifikát společnosti Tamara PolanskiÒ o účasti na výcviku dané koučovací techniky patentovaný Úřadem pro průmyslové vlastnictví 

Zdarma nakonec

 • složíte písemný test z teoretických znalostí a ústní zkoušku ze simulace praxe kouče. Zkouška je vždy koncipována tak, aby pro vás měla i značný edukativní přínos
 • můžete získat rekvalifikační akreditované Osvědčení MŠMT ČR k výkonu povolání KOUČ
 • cena je uvedena bez DPH, za celý výcvik a se získáním Osvědčení o rekvalifikaci od MŠMT ČR
 • výcvik je veden u MŠMT jako rekvalifikace

Navíc k výcviku dostáváte

 • sebezkušenosti
 • kritického myšlení 
 • vlastní supervize 
 • výcviku v supervizi 
 • povědomí psychoterapie
 • osobní zpětné vazby

Zdarma navrch dostáváte

 • účastníci se učí řešit problém klienta ve vztazích na jiném místě, a tak ho vyvést s pozitivním řešením bez drtících emocí a pláče
 • účastníci během jedné hodiny intenzivního modelování praxe nebo některého z bonusů, tak zažijí současně
 • působení trénovaných intervencí na vlastní kůži 
 • trénink kritického myšlení a tvoření pozitivních východisek
 • povědomí o dalších technikách, které nejsou součástí tohoto výcviku 
 • trénink pracovat eklekticky
 • trénink tvoření dotazníků, metodiky a příspěvků na sociální sítě pro svoje klienty

Výcvik na míru

 • Jste firma a máte svoje potřeby?
 • Jste skupina lidí?
 • Nevybrali jste si a chcete jít dál? 
 • Chcete něco jiného, jindy nebo na jiném místě? 
 • Umíme připravit výcvik na míru podle vašich potřeb.

Vše je určeno pro práci s lidmi bez psychiatrické diagnózy.

Objednat

Společnost Tamara Polanski, s.r.o. a PhDr. Olga Kučerová nenese odpovědnost a negarantuje výsledky,  ani schopnost klienta vybudovat úspěšnou praxi zkušenostmi, informacemi, doporučenými nástroji či strategiemi, technikami zmíněnými v kurzu. Úspěch tohoto online-kurzu se odvíjí od mnoha proměnných,  jako je odhodlání a angažovanost účastníka.

Individuální konzultace

Na místě při konzultaci proběhne vaše proměna. Zotavíte se ze všech vašich emocionálních problémů a vztahových zapletení. Dojde k vašemu uzdravení. Použijeme přesné postupy a techniky pro změnu ve vašem podvědomí.

Jsou události, které jsou v životě tak velké, a tak bolestivé, že nás mohou přesahovat. Někdy je člověk umí vstřebávat. Potom jsou ale zanedbatelné a zdánlivě bezvýznamné okamžiky, které ukotví naše srdce navždy, na celý život, aniž bychom o tom věděli. Můžeme si o tom promluvit. Bez bolesti to změníme a spolu s nimi zmizí i mnoho těch velkých, které vznikaly proto, abychom ty malé viděli.

Domů

1. sezení  ENTER

2. sezení  DEEP

3. sezení  PEAK

4. sezení  CREATED ROAD 

5. sezení  ON THE WAY

1x osobní konzultace s testem, diagnostikou a vyřešením vašeho konfliktu, se kterým jste přišli za cenu 4 800,- Kč.

Jedno sezení trvá 50 minut. Doporučuji 5x projít cyklus se speciální analýzou silných a slabých stránek vaší osobnosti. Objednávku můžete zaslat přes kontaktní formulář.

Rezervujte si telefonickou konzultaci 15 minut zdarma na telefonním čísle 602 515 513.