PhDr. Olga Kučerová

Je akreditovaný kouč MŠMT a trenér výcviků vztahových, psychosociálních a psychodynamických koučů. Absolventi výcviků získají Certifikát a Osvědčení MŠMT pro výkon povolání Kouč.

Své mnohaleté zkušenosti využívá k transformaci chybných rámců a vzorců člověka, které negativně ovlivňují jeho zdraví, vztahy, kariéru. Aktivně spolupracuje s řadou lékařů v rámci léčby vážně nemocných pacientů. Jedná se například o autoimunitní choroby, o nemoci psychosomatického rázu, nádorová onemocnění. Svůj holistický přístup využívá k léčbě a uzdravení psychických poruch, závislostí i traumat. Na základě své dlouholeté zkušenosti v oboru psychoterapie, výcviků a koučinku, učí lidi tvořit si zdravé vztahy a přínosné životní příležitosti.

Při své práci používá kognitivní lingvistiku, bázový jazyk, hypnoticko systemické techniky, logiku, fenomenologii, hodnoty jako symboly pocitů. Je autorkou a garantem výcviků vztahového, psychodynamického a psychosociálního kouče.

„Neztrácej čas vysvětlováním, lidé slyší jen to, co slyšet chtějí.“